12/2020

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 16.12.2020

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 16.12.2020

Bod č. 1 - Program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany12

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Pořizování ÚP Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Schválená rozpočtové opatření města Slatiňany za r. 2020

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Převod části sportovního areálu

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Schválení přídělu do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2021

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Rozpočet mšsta Slatiňany na rok 2021 a rozpočtový výhled do roku 2023 a rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Pojmenování ulic ve Škrovádě

Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Záměr prodeje pozemkové parcely č. 375/7 v kat. území Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 439/1 v kat. území Kunčí

Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Záměr prodeje pozemkových parcel č. 359 a č. 389/5 v kat. území Škrovád

Zpráva k bodu

Bod č. 13 – Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 196/1 v kat. území Kunčí

Zpráva k bodu

Bod č. 14 – Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 15 - Různé

Bod č. 16 - Diskuze a závěr