15/2021

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 23. června 2021

Bod č. 1 - Program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Krátkodobá návratná finanční výpomoc pro ZŠ Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Záměr prodeje bytové jednotky č. 5/525

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Koncept znění Obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za komunální odpad pro rok 2022

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Druhá část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2020

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2020

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – 13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Poskytnutí příspěvků uvolněnému členu zastupitelstva

Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Zrušení usnesení č. 138/12/2016/ZMS ze dne 19. 9.2016

Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Směna pozemků

Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Koupě chaty č. ev. 49 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)

Zpráva k bodu

Bod č. 13 – Podání žádosti o převod "Kočičího hrádku"

Zpráva k bodu

Bod č. 14 – Záměr převodu kanalizace "Na Říšti"

Zpráva k bodu

Bod č. 15 – Směna pozemků s národním hřebčínem Kladruby nad Labem

Zpráva k bodu

Bod č. 16 – Prodej stavebních parcel pod chatami na „Borku“

Zpráva k bodu

Bod č. 17 – Převod kanalizace vkladem do společnosti

Zpráva k bodu

Bod č. 18 - Různé

Bod č. 19 - Diskuze a závěr