06/2019

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 24.9.2019

Bod č. 1 - Program 6. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Koupě chat v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Majetkoprávní vypořádání stavby chodníku v Trpišově (od hasičárny směr Šiškovice)

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 65/1 v kat. území Škrovád

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Bezúplatný převod pozemku pro stavbu parkoviště u stadionu

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Podmínky rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem ve Slatiňanech

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Koupě pozemku pro stavbu kanalizace v Kunčí

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Rozpočtová opatření schválená radou města

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Záměr převodu kanalizace Presy

Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Záměr prodeje pozemkové parcely pro Seniorpark

Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Dotace z rozpočtu města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Záměr prodeje bytové jednotky č. 8 v domě čp. 823 ve Slatiňanech

Zpráva k bodu

Bod č. 13 - Zájem o odprodej pozemku č. 67 v k.ú. Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 14 - Vyřazení majetku města

Zpráva k bodu

Bod č. 15 - Různé

Bod č. 16 - Diskuze a závěr