11/2020

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 07.10.2020

Bod č. 1 - Program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Koupě chaty č.ev. 64 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Záměr prodeje pozemkové parcely č. 375/7 v kat. území Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 439/1 v kat. území Kunčí

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Záměr prodeje pozemkové parcely č. 712/100 v kat. území Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Pojmenování ulice ve Škrovádě

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení odpadového systému města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Prodej části pozemkové parcely č. 651/1 v kat. území Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Prominutí smluvní pokuty

Zpráva k bodu

Bod č. 10 – 21. rozpočtové opatření - změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020

Zpráva k bodu

Bod č. 11 - Různé

Bod č. 12 - Diskuze a závěr