18/2021

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 15.12.2021

Bod č. 1 - Program 18. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Předčasné splacení úvěru u České spořitelny, a.s.

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Schválení přídělu do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2022

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Rozpočet města Slatiňany na rok 2022 a rozpočtový výhled do roku 2024 a rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – 27. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2021

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Smlouva na směnu pozemků s Ing. Františkem Drobílkem

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Koupě pozemku od Lesů České republiky, s. p.

Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Dodatek č.4 ke zřizovací listině ZŠ Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Změna podmínek prodeje bytových jednotek čp. 832 až 835 Staré náměstí Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Koupě pozemkové parcely č. 86/47 v k.ú. Škrovád

Zpráva k bodu

Bod č. 13 – Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 196/1 v kat. území Kunčí

Zpráva k bodu

Bod č. 14 - Různé

Bod č. 15 - Diskuze a závěr