20/2022

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 16.03.2022

Bod č. 1 - Program 19. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Oprava rozhodnutí o námitkách s označením 7M a 14/4 vznesených při projednání nového ÚP Slatiňany dle § 52 stavebního zákon

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Plán investic – finančně náročné akce s náklady nad 4 mil. Kč bez DPH

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Předčasné splacení úvěru u České spořitelny, a.s.

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemků

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2021

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Změna pravidel pro poskytování půjček z FRB

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – 7. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022

Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Směna části pozemkové parcely č. 10/8 v kat území Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Generel dopravy a parkování

Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Pozemkové úpravy v kat. územích Kunčí, Škrovád a Slatiňany

Zpráva k bodu

Podklad - mapa Kunčí

Podklad - text Kunčí

Podklad - mapa Slatiňany

Podklad - text Slatiňany

Bod č. 13 - Různé

Bod č. 14 - Diskuze a závěr