08/2020

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 15.01.2020

Bod č. 1 - Program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Změna obsazení mandátu v zastupitelstvu města

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 651/1 v k. ú. Škrovád

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – 29. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2019

Bod č. 5 – 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Pověření členů zastupitelstva oddáváním

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Bezúplatný převod pozemku pro rekonstrukce oválu

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 357/21 v k. ú. Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Volba členů výborů

Zpráva k bodu

Bod č. 10 - Různé

Bod č. 11 - Diskuze a závěr